Učiteljski tečaj

PROGRAM MENTORSTVA IN UČITELJSKI TEČAJ

IZOBRAŽEVANJA ZA POUČEVANJE JOGE

Programi so namenjeni vsem, ki vas zanima poglabljanje znanja iyengar joge, morda tudi poučevanje.

Izobraževanje poteka v obliki mentorstva, kar pomeni oseben pristop, individualno prilagojen program in tesno sodelovanje z izbranim mentorjem. Odnos med učencem in mentorjem temelji na zaupanje, znanju, vodstvu, predanosti in spoštovanju, ter je v skladu z načeli in vrednotami metodologije ijengar joge, kot jo je razvil njen ustanovitelj, BKS Iyengar.

Učenci, ki jih zanima poučevanje, in to željo najprej izrazijo svojemu učitelju (ki jih poveže z mentorjem, odobrenim s strani Ijengar joga združenja Slovenije), morajo predtem:

 • razviti lastno prakso;
 • redno obiskovati vadbe z učiteljem;
 • imeti dober pregled nad naborom položajev/asan in pranajam, ki so zahtevane za prvo, osnovno raven.

To obdobje traja vsaj tri leta.

Ko mentoriranec vstopi v program, je obvezan:

 • redno obiskovati vadbe z mentorjem, tako naprednejše kot tudi začetne;
 • redno obiskovati izobraževalne delavnice (mentorja in gostujočih tujih učiteljev), namenjene poglabljanju znanja;
 • sčasoma asistirati na začetnih vadbah;
 • izpolnjevati naloge, ki mu jih naloži mentor (eseji s področja anatomije in jogijske filozofije, sestavljanje zaporedij, analiza vadb ipd.).

Lastna praksa se razvije v redno domačo prakso – preden začne poučevati začetne asane, mora biti učenčeva praksa na napredni ravni. Raziskuje in vadi, pod mentorjevim vodstvom, tudi asane druge ravni.

Mentorstvo traja najmanj tri leta, lahko dlje. Cilj je priprava na izpit (certifikacijo) oziroma samostojno poučevanje Ijengar joge.

Seznam delavnic najdete TUKAJ.

UČITELJ/ICA IYENGAR JOGE​

Cilji mentorskega programa so:

 • učinkovita uporaba lastnega znanja;
 • natančno in jasno podajanje navodil, v primernem vrstnem redu;
 • hitra in ostra zaznava, poglobljena z opazovanjem;
 • razumevanje zaporedij;
 • vadba poučevanja;
 • učenje popravkov in prilagoditev;
 • ovrednotenje samega sebe kot učitelja;
 • raziskovanje odnosa učenec-učitelj in odgovornosti, ki jih tak odnos prinaša.


Pogoji za pristop k izpitu:

 • vsaj 3 leta redne vadbe iyengar joge s certificiranim učiteljem in tri leta vadbe pod vodstvom izbranega mentorja (skupaj vsaj 6 let);
 • redna vadba doma;
 • z eseji dokazano znanje iz anatomije in jogijske filozofije;
 • za pristop k izpitu je potrebno priporočilo certificiranega učitelja iyengar joge oz. mentorja;
 • tekoče aktivno zanje angleščine;